Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Αγωγό
Pipe
Αίτηση
Request
Αμοιβαίου αποκλεισμού
Mutual exclusion
Αναφορά
Reference
Αναφορική διαφάνεια
Referential transparency
Αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό
Object-oriented programming
Αντίστροφος σχεδιασμός
Reverse engineering
Απενεργοποίηση
Sleep
Απομακρυσμένος
Remote
Απόρρεια
Derivation
Αποστολή
Send
τομα
Atoms
Ατομικές ενέργειες
Atomic action
Αφηρημένη
Abstract
Αφύπνιση
Wakeup
Βάση δεδομένων
Database
Βασικές αρχές διαδιεργασιακής επικοινωνίας
Interprocess communication primitives
Βασική κλάση
Base class
Γεγονότα
Facts
Γεγονότα
Facts
Γενικευμένα γεγονότα
Universal facts
Γενίκευση
Generalisation
Γραμματοκιβωτίων
Mailbox
Γραμμή
Row
Γράφου των καλούμενων
Callers graph
Γράφου των καλούντων
Call graph
Δείκτη
Pointer
Δείκτης προόδου
Progress bar
Δημιουργία
Realization
Δημιουργία
Realization
Διαμερισμός χρόνου
Time sharing
Διεργασία του εξυπηρετητή
Server process
Εικονίδια
Icons
Εισαγωγή
Import
Εισαγωγή κειμένου
Edit box
Εκλέπτυνση
Refinement
Ενοποιημένη γλώσσα σχεδιασμού
Unified modeling language
Ενσωματωμένες
Embedded
Ένωσης
Union
Εξ' ορισμού
Default
Εξ' ορισμού μέθοδος κατασκευής
Default constructor
Εξαρτήματα
Components
Εξαρτημάτων λογισμικού
Software components
Εξάρτηση
Dependency
Επαναλήπτη
Iterator
Ερωτήσεις
Queries
Ετερογενών κατανεμημένων εφαρμογών
Heterogeneous distributed applications
Θεωρητική
Pure
Ιδιότητες
Properties
Ίχνος
Trace
Κανόνες
Rules
Κατανεμημένες εφαρμογές
Distributed applications
Κατανεμημένη
Distributed
Κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
Mainframes
Κλάσης
Class
Κληρονομεί
Inherits
Κληρονομημένο
Legacy
Κληρονομικότητας
Inheritance
Κλήση
Call
Κοινή πρόσβαση στη μνήμη
Shared memory
Κουμπί εντολής
Command button
Κρίσιμο τμήμα
Critical section
Λίστα
List
Μέθοδος κατασκευής
Constructor
Μέθοδος καταστροφής
Destructor
Μεθόδους πρόσβασης
Methods
Μέλη
Members
Μενού
Menus
Μεταβίβαση μηνύματος
Message passing
Μεταβλητών συνθήκης
Condition variables
Μεταφορά του γραφείου
Desktop metaphor
Μονής εντολής πολλαπλών δεδομένων (ΜΕΠΔ)
Single instruction multiple data (SIMD)
Μπάρα κύλισης
Scrollbar
Νηματικές διεργασίες
Threads
Οδηγούς
Wizards
Οθόνη χαρτογραφικής απεικόνισης
Bitmap display
Όργανα
Controls
Όρος
Term
Όψεων
Views
Παραγωγού-καταναλωτή
Producer-consumer
Παράθυρα
Windows
Παρακολουθητές
Monitors
Παράμετρος
Parameter
Παραπομπών
References
Πελάτη/εξυπηρετητή
Client/server
Πελάτης
Client process
Περιβάλλον τεχνολογίας λογισμικού
Software engineering environment
Περιβάλλοντα υποστήριξης της κωδικοποίησης
Programming support environments
Περιέχοντα
Container
Πιεζόμενο κουμπί
Push button
Πίνακας
Table
Πλαίσιο
Frame
Πολλαπλή κληρονομικότητα
Multiple inheritance
Πολλαπλότητα
Multiplicity
Πολλαπλών εντολών πολλαπλών δεδομένων (ΠΕΠΔ)
Multiple instruction multiple data (MIMD)
Πολυμορφικός
Polymorphic
Ποντίκι
Mouse
Πρόσβαση
Access
Πρότυπο
Template
Ράθυμος υπολογισμός
Lazy evaluation
Σημασιολογικές
Semantic
Σημαφόρων
Semaphores
Στήλες
Columns
Στην ίδια διεργασία
In-process
Στοίβας κλήσεων
Call stack
Συγκρότημα
Aggregation
Συναλλαγών
Transaction
Συνάντησης
Rendezvous
Συνάρτηση ανωτέρου βαθμού
Higher order function
Συναρτησιακός προγραμματισμός
Functional programming
Σύνδεση
Binding
Σύνδεση
Binding
Σύνθεση
Composition
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ)
Database management system (DBMS)
Σχέση
Relationship
Σχεσιακό μοντέλο
Relational model
Σωρό
Heap
Ταυτοποίησης
Unification
Τεχνολογίας των εξαρτημάτων λογισμικού
Software components technology
Τοπικός
Local
Υλικού
Hardware
Υπερφόρτωση
Overloading
Υποκλάση
Subclass
Υπολογιστή κατανομής
Profiler
Φόρμες
Forms
Φυλλομετρητή του πηγαίου κώδικα
Source code browser
Φυλλομετρητή των κλάσεων
Class browser
Χρήση
Usage
Χώρο ονομάτων
Namespace