Κρίσιμα τμήματα

Το τμήμα του κώδικα μιας διεργασίας το οποίο δεν είναι ασφαλές να εκτελεστεί παράλληλα με άλλη διεργασία ονομάζεται κρίσιμο τμήμα (critical section).

Κάθε λύση στο πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού (mutual exclusion) μεταξύ των κρίσιμων τμημάτων πρέπει να εξασφαλίζει:

  1. Μια το πολύ διεργασία μπορεί να εκτελεί ένα κρίσιμο τμήμα.
  2. Δεν επιτρέπονται υποθέσεις σχετικά με την ταχύτητα ή το πλήθος των επεξεργαστών.
  3. Διεργασία που δε βρίσκεται σε κρίσιμο τμήμα δεν επιτρέπεται να αναστείλει άλλες διεργασίες
  4. Ο χρόνος στον οποίο μια διεργασία θα εισέλθει στο κρίσιμο τμήμα της πρέπει να είναι πεπερασμένος.