Αποσφαλμάτωση

Ο αποσφαλματωτής επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της ροής εκτέλεσης και των δεδομένων του προγράμματος που εκτελείται. Περιλαμβάνει δυνατότητες όπως: To παρακάτω σχήμα εμφανίζει ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε περιβάλλον αποσφαλματωτή.