Λογισμικό βασισμένο σε εξαρτήματα

Καθώς όμως η ανάπτυξη του υλικού (hardware) είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία όλο και πιο ισχυρών, ταχύτερων, μικρότερων και ταυτόχρονα φθηνότερων προϊόντων, το λογισμικό εξακολουθούσε να είναι όλο και πιο σύνθετο, πολύπλοκο και ακριβό. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία του λογισμικού θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα κάθε νέο λογισμικό να μην είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί από την αρχή αλλά να δίνετε η δυνατότητα να προστίθενται νέα κομμάτια λογισμικού τα οποία θα μπορούσαν άμεσα να χρησιμοποιηθούν μέσα από το λογισμικό. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των εξαρτημάτων λογισμικού (software components technology). Η νέα αυτή τεχνολογία έχει ως σκοπό να επιτρέψει την χρησιμοποίηση κομματιών λογισμικού τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από διαφορετικούς κατασκευαστές, θα είναι υλοποιημένα σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και θα τρέχουν κάτω από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.