Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης

Μια εφαρμογή Visual Basic υλοποιείται με βάση διάφορες φόρμες (forms) που ορίζουν τα περιεχόμενα για αντίστοιχα παράθυρα. Κάθε φόρμα έχει, όπως και τα όργανα, ιδιότητες και μεθόδους.

Το περιβάλλον υλοποίησης της Visual Basic έχει την παρακάτω μορφή:

Για να ορίσουμε τον κώδικα που εκτελείται για κάποιο γεγονός κάνουμε διπλό κλικ σε κάποιο όργανο και αυτόματα δημιουργείται η δήλωση για τη συνάρτηση που αφορά το πιο χρήσιμο γεγονός για το αντίστοιχο όργανο. Από επιλογές στην κορυφή του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε το όργανο και το γεγονός για τα οποία θέλουμε να γράψουμε κώδικα: