Το σύστημα βοήθειας

Το σύστημα βοήθειας περιλαμβάνει συχνά σε ψηφιακή μορφή τεκμηρίωση για: Το σύστημα βοήθειας είναι τις περισσότερες φορές παρουσιασμένο σε μορφή υπερκειμένου με πίνακες περιεχομένων και συνδέσεις ανάμεσα σε τμήματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Μερικές φορές το σύστημα βοηθείας συμπληρώνεται από οδηγούς (wizards) που επιτρέπουν με διαλογικό τρόπο τη βήμα με βήμα ανάπτυξη μιας εφαρμογής. Τα παρακάτω σχήμα παριστάνει ένα στάδιο από την εκτέλεση ενός οδηγού:

Συχνά υπάρχει άμεση σύνδεση του διορθωτή με το σύστημα βοήθειας έτσι ώστε την ώρα που π.χ. πληκτρολογούμε την κλήση σε μια συνάρτηση της βιβλιοθήκης να μπορούμε να δούμε τον ορισμό της.