Φυλλομέτρηση πηγαίου κώδικα και κλάσεων

Συνδεδεμένο με το διορθωτή είναι συχνά ένα εργαλείο που επιτρέπει τη φυλλομέτρηση και την εμφάνιση της δομής του κώδικα και των κλάσεων που τον απαρτίζουν. Δυνατότητες του φυλλομετρητή μπορεί να είναι οι παρακάτω: