Πρότυπο γραφής κειμένων με έμφαση στη χρήση επεξεργαστή κειμένου