Αναφορές

 1. Να αναφέρεστε σε εικόνες, πίνακες, ενότητες, σελίδες και αριθμημένες παραγράφους με τη χρήση πεδίων (fields) σε αντίστοιχους σελιδοδείκτες (bookmarks). Για να αναφέρετε λ.χ. στο σημείο αυτό την ενότητα 4 (Σελιδοποίηση) ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
  1. μαρκάρετε την επικεφαλίδα της ενότητας,
  2. εισάγετε έναν σελιδοδείκτη Edit - Bookmark - Add με ένα κατανοητό όνομα (π.χ. punct),
  3. εισάγετε στο σημείο αναφοράς το πεδίο {REF punct \n} (με την εντολή Insert - Field - Links and References - Ref) για να έχετε τον αριθμό της ενότητας και το πεδίο {REF punct} για να έχετε το όνομά της.
 2. Τα πεδία και οι σελιδοδείκτες στον επεξεργαστή κειμένου μπορούν να αποσυγχρονιστούν κατά τη διαδικασία αλλαγών στο κείμενο. Πριν την τελευταία εκτύπωση ελέγξτε ότι τα πεδία που χρησιμοποιείτε εμφανίζονται σωστά.
 3. Στοιχεία που εμφανίζονται στο κείμενο πρέπει να τεκμηριώνονται από αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει απαραίτητα για ανεπίσημα κείμενα.
 4. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι πρωτογενείς (να αναφέρονται στην αρχική, κύρια ή βασική πηγή του συγκεκριμένου θέματος) και κατά προτίμηση σε άρθρα περιοδικών, μονογραφίες ή δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων. Οι παραπομπές σε βιβλία πρέπει να περιέχουν και τις αντίστοιχες σελίδες. Παραπομπές στο διαδίκτυο καλό είναι να αποφεύγονται όταν υπάρχουν αντίστοιχες πηγές σε επίσημα αρχειοθετημένα κείμενα (π.χ. βιβλία και επιστημονικά περιοδικά).
 5. Για βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα αυτόματης διαχείρισης και παραγωγής τους όπως το BibTeX.
 6. Παραπομπές σε ηλεκτρονικές πηγές δεδομένων γίνονται όμοια με τις παραπομπές σε αντίστοιχες γραπτές πηγές με την προσθήκη στο τέλος των παρακάτω στοιχείων:
  • μέσο (λ.χ. Online για δεδομένα του διαδικτύου),
  • προμηθευτής των δεδομένων λ.χ. IBM, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  • για δεδομένα του διαδικτύου το URL, για άλλα μέσα προσδιορισμό του αρχείου,
  • ημερομηνία πρόσβασης στα στοιχεία.
  Παράδειγμα:
  • Pritzker, Thomas J. An Early Fragment from Central Nepal. N.D. Online. Ingress Communications. Available http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker.html. 8 June 1995.
  • Diomidis Spinellis. Greek character encoding for electronic mail messages. Network Information Center, Request for Comments 1947, May 1996. RFC-1947. Online. Network Information Center. Available http://ds.internic.net/rfc/rfc1947.txt. 23 March 1998.