Επικεφαλίδες

  1. Εισάγετε τις επικεφαλίδες με τη χρήση στυλ (styles) του επεξεργαστή κειμένου (Heading 1, Heading 2, κλπ.). Συχνά στη μορφοποίηση της δομής του κειμένου βοηθά η προβολή διάρθρωσης (outline view) με τη χρήση της εντολής View - Outline.
  2. Μη βάζετε τελεία στο τέλος των επικεφαλίδων.
  3. Στις ελληνικές επικεφαλίδες γράφετε με κεφαλαία μόνο το πρώτο γράμμα.
    Βασική μορφή του εγγράφου
  4. Στις αγγλικές επικεφαλίδες γράφετε με κεφαλαία το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης, το πρώτο γράμμα μετά από διπλή τελεία, και το πρώτο γράμμα όλων των άλλων λέξεων εκτός από άρθρα, συνδέσμους, και προθέσεις.
    The Format of the Document: An Example
  5. Αποφεύγετε να γράφετε επικεφαλίδες με κεφαλαία γράμματα. Είναι ακαλαίσθητες, διαβάζονται δύσκολα, και δημιουργούν πρόβλημα στον πίνακα περιεχομένων.
  6. Αριθμείτε τις επικεφαλίδες με την εντολή Home - Paragraph - Multilevel list.