Κουκίδες και αριθμοί

 1. Πάντα να αριθμείτε ασύνδετες παραγράφους σε τεχνικά έγγραφα (προτάσεις, προδιαγραφές, αναφορές, διαδικασίες). Να χρησιμοποιείτε κουκκίδες (bullets) μόνο για άτυπες απαριθμήσεις σε αφηγηματικό κείμενο.
 2. Χρησιμοποιείτε τις εντολές του επεξεργαστή κειμένου για την εισαγωγή κουκκίδων και αριθμών (από τη γραμμή εργαλείων). Ποτέ μην εισάγετε κουκκίδες ή νούμερα με το χέρι.
 3. Όπου είναι απαραίτητο χρησιμοποιείστε την αρίθμηση πολλαπλών επιπέδων του επεξεργαστή κειμένου επιλέγοντας την περιοχή που θέλετε να απαριθμήσετε και δίδοντας την εντολή Home - Paragraph - Multilevel list.
 4. Απαριθμήσεις στοιχείων που δεν αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις πρέπει να ακολουθούν διπλή τελεία. Να αρχίζετε κάθε γραμμή με πεζό γράμμα και να τελειώνετε κάθε γραμμή εκτός από την τελευταία με κόμμα. Τερματίζετε την τελευταία γραμμή με τελεία.
  Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
  1. τη μονάδα εισαγωγής στοιχείων,
  2. το σύστημα επεξεργασίας,
  3. τις εκτυπωτικές λειτουργίες.