Ελληνική γλώσσα

 1. Να γράφετε το τελικό ν στα άρθρα τον, την, έναν, τις προσωπικές αντωνυμίες αυτήν, την και στα άκλιτα δεν, μην μόνο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνήεν ή στιγμιαίο ή διπλό σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, γκ τσ, τζ, ξ, ψ).
  τον εκτυπωτή
  την κρυπτογραφική λειτουργία
  δεν πρέπει
  δε φαντάζεστε
 2. Γράφετε την αναφορική αντωνυμία ό,τι με υποδιαστολή. Γράφετε τον ειδικό σύνδεσμο ότι χωρίς υποδιαστολή.
  Θα αφαιρεθεί ό,τι δεν είναι απαραίτητο.
  Ο κατασκευαστής δήλωσε ότι το πρόγραμμα έχει ελεγχθεί.
 3. Να χωρίζετε με κόμμα:
  1. λέξεις ασύνδετες που ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου,
   Περιλαμβάνονται οθόνες, εκτυπώσεις και πίνακες.
  2. την κλητική,
   Συγχωρέστε μας, κυρίες και κύριοι, για την ποιότητα της παρουσίασης.
  3. προτάσεις όμοιες ασύνδετες,
   Θα αναλύσουμε τις απαιτήσεις, θα σχεδιάσουμε τη δομή και θα υλοποιήσουμε τη λειτουργία του συστήματος.
  4. δευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες.
   Πρέπει να αποφεύγεται η λειτουργία χωρίς κλιματισμό, διότι μπορεί να καταστραφεί το τροφοδοτικό.
  5. Δε χωρίζονται με κόμμα οι ειδικές, οι πλάγιες ερωτηματικές και οι διστακτικές προτάσεις.
   Ο υπολογιστής που παραλάβαμε την Τρίτη.
   Δεν εξετάσαμε αν θα απαιτηθεί επέκταση του συστήματος.
 4. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε αγγλικούς τεχνικούς όρους.
 5. Την πρώτη φορά που αναφέρετε τεχνικούς όρους που δε χρησιμοποιούνται συχνά στα ελληνικά να ακολουθείτε τον όρο με την αγγλική λέξη σε παρένθεση.
  Στο σύστημα περιλαμβάνεται και ο συμβολομεταφραστής (assembler).
 6. Όταν χρησιμοποιείτε αρχικά που δεν είναι διαδεδομένα, στην πρώτη χρήση τους να γράψετε ολόκληρες τις λέξεις που τα απαρτίζουν ακολουθώντας τις από τα αρχικά σε παρένθεση.
  Με τη χρήση του Simple Network Management Protocol (SNMP) μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα όλο το δίκτυο.
 7. Στα ελληνικά να γράφετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς πριν από το ουσιαστικό και όχι - ακολουθώντας την αγγλική σύνταξη - ανάποδα
  Το σύστημα προγραμματίζεται σε γλώσσα SQL.
  Όχι: Το σύστημα προγραμματίζεται σε SQL γλώσσα.
 8. Να ακολουθείτε τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος:
  1. Βάζετε τόνο σε όλες τις λέξεις που έχουν δύο ή περισσότερες συλλαβές, στο διαζευκτικό σύνδεσμο ή και στα ερωτηματικά πού και πώς.
  2. Μη βάζετε τόνο σε μονοσύλλαβες λέξεις καθώς και σε λέξεις που προφέρονται ως μια συλλαβή (μια, για, πιο, ποιος, κλπ.)
  3. Να σημειώνετε τον τόνο του εγκλιτικού που ακούγεται στη λήγουσα των προπαροξύτονων λέξεων, π.χ. ο πρόεδρός μας.
  4. Να σημειώνετε τον τόνο στα ερωτηματικά πού και πώς.
 9. Γράφετε τη συντομογραφία των λέξεων και τα λοιπά ως κτλ..