Αγγλική γλώσσα

 1. Να σχηματίζετε τον κτητικό ενικό αριθμό ουσιαστικών με την προσθήκη 's.
  the processor's speed.
  Burns's computer.
  Εξαίρεση αποτελεί μόνο η κτητική αρχαίων κυρίων ονομάτων σε -es και -is.
  Periklis' computer.
 2. Να σχηματίζετε τον κτητικό πληθυντικό αριθμό ουσιαστικών με την προσθήκη '.
  the peoples' choice.
 3. Να χωρίζετε με κόμμα:
  1. σειρά τριών ή παραπάνω όρων με έναν σύνδεσμο,
   This includes source code, data sets, and documentation.
   Input can be numbers, letters, or symbols.
  2. παρενθεντικές προτάσεις,
   The data set, downloaded from the Internet, is now available.
  3. ανεξάρτητη φράση που αρχίζει με σύνδεσμο,
   The object space is large, but fast processor should handle it.
 4. Να χωρίζετε ανεξάρτητες φράσεις που δεν ενώνονται με σύνδεσμο με άνω τελεία και όχι με κόμμα.
  We are able to convert the files; most of them were plain ASCII.
 5. Να συντάσσετε τις φράσεις με τη σειρά: αντικείμενο, ρήμα, υποκείμενο, τρόπος, τόπος, χρόνος.
 6. Να χρησιμοποιείτε τη λέξη that για να εισάγετε προτάσεις που είναι απαραίτητες και δεν μπορούν να αφαιρεθούν (restrictive clauses): "files that contain XML data have an additional type field." Να χρησιμοποιείτε τη λέξη which για να εισάγετε παρενθεντικές προτάσεις που μπορούν και να αφαιρεθούν (non-restrictive clauses): "the program, which is implemented in C++, converts input from XML into the graphics map."