Η ροή σκέψης της Wikipedia (καταργήθηκε 2016)

H ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia παρέχει στον παγκόσμιο ιστό πάνω από δύο εκατομμύρια άρθρα δομημένα σε μορφή πλούσιου υπερκειμένου. Το περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας είναι διαθέσιμο σε μορφή βάσης δεδομένων.

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των ιδιοτήτων της Wikipedia ως γράφου και η αποδοτική δημιουργία οπτικοποίησης των συνδέσμων κάθε λήμματος με τρόπο που να επιτρέπει στο χρήση να πλοηγείται οπτικά ανάμεσα στα λήμματα. Για να είναι χρήσιμη η παράσταση αυτή θα πρέπει να φαίνονται όχι μόνο οι σύνδεσμοι των άμεσα συνδεδεμένων λημμάτων, αλλά και αρκετές επόμενες σειρές. Η οπτικοποίηση θα βοηθά το χρήστη να πλοηγείται προς λήμματα-κόμβους με ικανό αριθμό υπερσυνδέσμων.

Εναλλακτικά, το περιεχόμενο της Wikipedia μπορεί να παρουσιαστεί σε εικαστική μορφή (π.χ. screen saver). Άρθρα που περιέχουν εικόνες καλής ποιότητας συνδέονται μεταξύ τους σε γράφο τον οποίο το πρόγραμμα ακολουθεί, δείχοντας την κάθε εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή. Παλαιότερες εικόνες θα μπορούσαν να απομακρύνονται και να μικραίνουν σε μέγεθος, π.χ. κινούμενες σε σχήμα σπείρας προς το κέντρο της οθόνης.

Βιβλιογραφία