Ασφαλής διαμόρφωση εξυπηρετητή ιστοσελίδων (καταργήθηκε - 1999)

Η εξάπλωση του Internet και του WWW παρέχει μια διαδεδομένη πλατφόρμα για την υλοποίηση της επικοινωνίας με το χρήστη διαφόρων εφαρμογών. Προτείνουμε την ανάλυση θεμάτων ασφαλείας και την υλοποίηση με τη χρήση τεχνολογίας CGI φιλικού συστήματος ασφαλούς διαμόρφωσης του εξυπηρετητή του ιστού Apache. Η πιστοποίηση του χρήστη θα γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών.

Βιβλιογραφία