Οπτικοποίηση διαδρομών GPS (καταργήθηκε - 2000)

Το GPS (Global Positioning System) επιτρέπει την καταγραφή τη διαδρομής που ακολουθεί ένα όχημα ή σκάφος με την αποθήκευση του στίγματός του στις διαδοχικές του θέσεις. Η καταγεγραμμένη πορεία εκτός από στοιχεία της διαδρομής εμπεριέχει και το στοιχείο της ταχύτητας μέσω του χρόνου που είναι αποθηκευμένος σε σχέση με κάθε στίγμα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εργαλείου για τη δημιουργία ενός αλληλεπιδραστικού χάρτη της διαδρομής ο οποίος θα μπορεί να προβάλλεται στο Web.

Πληροφορίες

Global Positioning System Overview
GPS Waypoint Registry
Digital Chart of the World
GPS World Home Page
Global Positioning System (GPS) Resources
NMEA-0183 and GPS Information
GPS - General Information Sites