Γραφική παράσταση ψηφιακών υπογραφών (καταργήθηκε - 2002)

Ένα πρόβλημα στην υλοποίηση διεργασιών που βασίζονται σε κρυπτογραφικά πρωτόκολλα είναι η ταύτιση μιας ψηφιακής υπογραφής με την οντότητα στην οποία αυτή ανήκει. Η ταύτιση αυτή γίνεται συχνά με τη σύγκριση του "αποτυπώματος" της ψηφιακής υπογραφής με ένα αποτύπωμα το οποίο είναι γνωστό με κάποιον ασφαλή τρόπο. Ο άνθρωπος δύσκολα συγκρίνει ακολουθίες αριθμών, ενώ αντίθετα έχει εξελικτικά αναπτύξει ανεπτυγμένη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματος που μετασχηματίζει ψηφιακές υπογραφές σε εικόνες προσώπων και την έρευνα της απόδοσης του συστήματος αυτού για την ταυτοποίηση των υπογραφών.

Βιβλιογραφία