Υποστήριξη scalable vector graphics στη σουίτα Outwit (καταργήθηκε 2016)

Η σουίτα εργαλείων Outwit επιτρέπει την αλληλεπίδραση εργαλείων του Unix στο περιβάλλον των Windows. Περιέχει εργαλεία για πρόσβαση στο πρόχειρο (clipboard), στο registry, της ιδιότητες εγγράφων και σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσθήκη στο πρόγραμμα πρόσβασης στο πρόχειρο (winclip) της δυνατότητας αντιγραφής και επικόλλησης διανυσματικών γραφημάτων με τη μορφή Windows Metafile και Scalable Vector Graphics αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία