Εκτέλεση κρυπτογραφημένου λογισμικού σε έξυπνες κάρτες (καταργήθηκε 2007)

Οι έξυπνες κάρτες επιτρέπουν την εκτέλεση λογισμικού σε περιβάλλον που δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Σύγχρονες έξυπνες κάρτες επιτρέπουν την εκτέλεση προγραμμάτων γραμμένων σε Java. Στόχος της εργασίας είναι η προσαρμογή προγραμμάτων Java που εκτελούνται σε έναν προσωπικό υπολογιστή έτσι ώστε μέρος τους να εκτελείται κρυπτογραφημένα στο περιβάλλον της έξυπνης κάρτας. Σημασία στο εγχείρημα αυτό έχουν η αυτοματοποίηση της διαδικασίας, η ασφάλεια και η απόδοση.

Βιβλιογραφία