Συστήματα Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης και Αναπαράστασης : Αξιολόγηση και Εφαρμογές (καταργήθηκε 2006)

Η εργασία αυτή προσφέρεται από την εταιρία Singular. Το πλαίσιο της εργασίας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με στέλεχος της εταιρίας.