Νέες Εφαρμογές Σημασιολογικών Δικτύων στην Αναπαράσταση Πληροφορίας και Γνώσης σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον (καταργήθηκε 2006)

Η εργασία αυτή προσφέρεται από την εταιρία Singular. Το πλαίσιο της εργασίας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με στέλεχος της εταιρίας.