Νέα Επιχειρησιακά Μοντέλα στην Ανάπτυξη και Διάθεση Λογισμικού - Ανάλυση Διεθνών Πρακτικών και Ανάπτυξη Εργαλείου Υποστήριξης Αποφάσεων (καταργήθηκε 2006)

Η εργασία αυτή προσφέρεται από την εταιρία Singular. Το πλαίσιο της εργασίας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με στέλεχος της εταιρίας.