Αυτόματη δημιουργία βιβλιογραφικών αναφορών (καταργήθηκε - 2002)

Το πρόγραμμα BibTeX δημιουργεί αυτόματα λίστες για βιβλιογραφικές αναφορές με βάση τις παραπομπές που υπάρχουν σε ένα κείμενο. Το BibTeX διαβάζει: Από τα παραπάνω στοιχεία το πρόγραμμα δημιουργεί τη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών στη γλώσσα του LaTeX.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η επανυλοποίηση του συστήματος με τη χρήση νεώτερης τεχνολογίας. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το νέο σύστημα είναι τα παρακάτω:

Βιβλιογραφία