Διορθωτής με δυνατότητα αντίστροφης εκτέλεσης προγραμμάτων (καταργήθηκε - 1998)

Συχνά η επόμενη ενέργεια μετά την ανακάλυψη ενός λάθους στο διορθωτή είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος με σκοπό την ανακάλυψη της αιτίας που οδήγησε στο λάθος αυτό. Ιδανικά θα έπρεπε να είναι δυνατή η αντίστροφη εκτέλεση των εντολών από την εντολή που κατέδειξε το λάθος μέχρι την εντολή που το δημιούργησε. Λόγω του ότι κατά την εκτέλεση των εντολών χάνονται στοιχεία για να μπορέσει να γίνει δυνατή η αντίστροφη εκτέλεση των εντολών απαιτείται υποστήριξη από το μεταγλωττιστή. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός μεταγλωττιστή (για ένα υποσύνολο της C) που για κάθε εντολή θα παράγει και κώδικα για την αναίρεσή της (undo) καθώς και ενός διορθωτή που θα εκμεταλλεύεται τον παραπάνω κώδικα για να παρέχει τη δυνατότητα αναίρεσης των εντολών.

Βιβλιογραφία