Φλοιός γραφικής επεξεργασίας εικόνων (καταργήθηκε - 2000)

Το περιβάλλον επεξεργασίας εικόνων pbmplus παρέχει μια πληθώρα εντολών για την επεξεργασία εικόνων. Ο τρόπος χρήσης του περιβάλλοντος βασίζεται στη σειριακή εκτέλεση των εντολών και τον προσδιορισμό παραμέτρων μέσω διακοπτών. Προτείνουμε τη μελέτη ενός πιο φιλικού συστήματος διεπαφής με το χρήστη και την υλοποίησή του σε Tcl/Tk (σύστημα που επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση γραφικών εφαρμογών σε παραθυρικά περιβάλλοντα).

Βιβλιογραφία