Ασφαλής κατάλογος LDAP (καταργήθηκε - 1998)

Οι υπηρεσίες καταλόγου για την πιστοποίηση εξυπηρετητών και πελατών πρέπει να προσφέρονται και να ανακτώνται με ασφαλή τρόπο όταν τα στοιχεία πρόκειται να περάσουν μέσα από ένα ανοικτό δίκτυο. Η εργασία περιλαμβάνει την προσθήκη σε λογισμικό καταλόγου LDAP (lightweight directory access protocol) χαρακτηριστικών ασφαλείας με την υποστήριξη της τεχνολογίας SSL (secure session layer).

Βιβλιογραφία