Διεπαφή σχεσιακής βάσης δεδομένων πηγαίου κώδικα (καταργήθηκε 2003)

Είναι δυνατό ένα σύνολο από προγράμματα να αναλυθεί και να αποθηκευτεί σε σχεσιακή βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε ο πηγαίος κώδικας να μπορεί να ανασυσταθεί από το περιεχόμενο της βάσης. Ένα κατάλληλο σχεσιακό σχήμα θα επέτρεπε να γίνονται στη βάση μόνο μετασχηματισμοί που θα οδηγούσαν πάλι σε ορθά προγράμματα (refactoring). Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση διεπαφής για μια τέτοια βάση δεδομένων.

Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε Java με τη χρήση JDBC για επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη βάση δεδομένων hsqldb. Η διεπαφή μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε περιβάλλον swing ή σε περιβάλλον web με τη χρήση ενός ενσωματωμένου εξυπηρετητή Web.

Βιβλιογραφία