Εύρεση τέλειας συνάρτησης κατακερματισμού με τη χρήση στοχαστικού αλγόριθμου (καταργήθηκε 2007)

Η στατική δομή αναζήτησης είναι ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων ο οποίος επιτρέπει την εισαγωγή και την αναζήτηση στοιχείων. Όλες οι εισαγωγές γίνονται πριν από τις αναζητήσεις με αποτέλεσμα να είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας στατικής δομής που να επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση στοιχείων. Μια τέτοια δομή μπορεί να βασίζεται σε συνάρτηση κατακερματισμού. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα gperf υπολογίζει βέλτιστες τέτοιες συναρτήσεις για χρήση στο τμήμα της λεκτικής ανάλυσης μεταγλωττιστών. Η πληθώρα των δυνατών συναρτήσεων κατακερματισμού και ο εύκολος τρόπος αξιολόγησής τους επιτρέπουν τη χρήση γενετικών αλγορίθμων για την "εξέλιξη" μιας βέλτιστης συνάρτησης από έναν πληθυσμό δυνατών συναρτήσεων. Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση γενετικών αλγορίθμων για τον υπολογισμό βέλτιστων συναρτήσεων κατακερματισμού. Η δυναμική αποτίμηση της συνάρτησης μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικό αλγόριθμο αναζήτησης.

Βιβλιογραφία