Η διαδικασία μεταγλώττισης

Η διαδικασία της μεταγλώττισης περιλαμβάνει αρκετές ευκολίες σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον.