Αποθετήριο εργασιών του ΟΠΑ (καταργήθηκε 2016)

Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποθετηρίου εργασιών και τεχνικών αναφορών (working papers, technical reports) για το ΟΠΑ. Περιλαμβάνει: Το σύστημα θα χρησιμοποιεί διεπαφές RADIUS του ΟΠΑ για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και EPIC του ΕΔΕΤ για τη δημιουργία αναγνωριστικών DOI.