Διαδικτυακή διεπαφή αποσφαλματωτή (καταργήθηκε 2016)

Η διεπαφή κειμένου που προσφέρει ο αποσφαλματωτής gdb δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστη. Πολλές λειτουργίες, όπως η τοποθέτηση σημείων διακοπής και η παρακολούθηση ροής του προγράμματος, πραγματοποιούνται με τρόπο που δεν είναι διαισθητικός. Από την άλλη πλευρά οι περισσότερες γραφικές διεπαφές διορθωτών δεν είναι μεταφέρσιμες ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η εργασία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής διεπαφής στον αποσφαλματωτή gdb, αντίστοιχης με αυτή που παρέχεται από την εφαρμογή RStudio για το έργο R. Η υλοποίηση θα μπορούσε να βασιστεί στη χρήση της υπάρχουσας διεπαφής GDB/MI (machine interface), στη βιβλιοθήκη SWILL και στη τεχνολογία AJAX (asynchronous Javascript and XML). Η βιβλιοθήκη SWILL επιτρέπει την λειτουργία εφαρμογών ως διαδικτυακών εξυπηρετητών. Έτσι, ο προτεινόμενος συνδυασμός παρέχει μια μεταφέρσιμη γραφική διεπαφή μέσω ενός οποιουδήποτε φυλλομετρητή, η οποία μάλιστα έχει ως πρόσθετο πλεονέκτημα να είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο.

Βιβλιογραφία