Ιδεατή συσκευή τραπεζικών συναλλαγών στο Internet (καταργήθηκε - 1997)

Η εξάπλωση του Internet και του WWW παρέχει μια διαδεδομένη πλατφόρμα για την υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών. Προτείνουμε την ανάλυση θεμάτων ασφαλείας και την υλοποίηση σε γλώσσα Java μιας ιδεατής συσκευής τραπεζικών συναλλαγών (ATM) η οποία θα επιτρέπει με ασφαλή τρόπο τη διεκπεραίωση από το σπίτι όλων των συναλλαγών που δεν απαιτούν παρουσία στην τράπεζα (υπόλοιπο λογαριασμού, μεταφορά μεταξύ λογαριασμών, εκτύπωση συναλλαγών, πληρωμή λογαριασμών κ.λπ.)

Βιβλιογραφία