Αξιολόγηση του έργου της μετάβασης λογισμικού στο πρότυπο IPv6 (καταργήθηκε 2016)

Αργά ή γρήγορα όλο το λογισμικό που έχει διαδικτυακές διεπαφές θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στην επόμενη γενιά του διαδικτυακού πρωτοκόλλου IP, την έκδοση 6 (IPv6). Η μετάβαση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί, διότι ο αριθμός των διαθέσιμων διευθύνσεων της τρέχουσας έκδοσης IPv4 κοντεύει να εξαντληθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται εμπόδια στη διάδοση του διαδικτύου, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση του απαιτούμενου έργου, μέσω της άντλησης εμπειρικών δεδομένων από υπάρχοντα έργα ανοικτού λογισμικού.

Στα πλαίσια της εργασία θα εξεταστούν τα παρακάτω δύο στοιχεία:

  1. Το ποσοστό των εφαρμογών που είναι συμβατές με το πρότυπο IPv6.
  2. Το έργο που απαιτήθηκε για την προσαρμογή της κάθε εφαρμογής στο πρότυπο IPv6.

Βιβλιογραφία