Εντοπισμός θέσης με τη χρήση κυψελών κινητής τηλεφωνίας (καταργήθηκε 2011)

Κάθε κυψέλη κινητής τηλεφωνίας εκπέμπει ένα μοναδικό κωδικό. Αν φυλάξουμε την αλληλουχία των κωδικών των κυψελών που σχετίζονται με μια μετακίνηση μαζί με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της μετακίνησης αυτής, μπορούμε να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά έτσι ώστε να υπολογίσουμε τη θέση μας μόνο από το ιστορικό των κυψελών από τις οποίες έχουμε περάσει.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση αλγορίθμου που συνδυάζει τα παραπάνω δεδομένα (συντεταγμένες θέσης, προερχόμενες από GPS και κωδικούς κυψέλης, προερχόμενους από κινητό τηλέφωνο) για τον αυτόματο (προσεγγιστικό) υπολογισμό της θέσης μας.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τμήμα μιας καταγεγραμμένης διαδρομής κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισιάς και της Αττικής οδού καθώς και τις αντίστοιχες αλλαγές κυψελών.
Google Earth GSM Cell changes