Επεκτάσεις τις γλώσσας D (καταργήθηκε 2011)

Το Dtrace είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο ανάλυσης της απόδοσης συστημάτων. Βασίζεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού ειδικού πεδίου (D), την οποία και ο χρήστης χρησιμοποιεί για να εισάγει μετρητές απόδοσης στον κώδικα του προγράμματος προς αξιολόγηση. Η γλώσσα D δανείζεται στοιχεία από το συντακτικό της γλώσσας C αλλά η εκτέλεσή της βασίζεται στη λογική της αναγνώρισης προτύπων (pattern matching). Αν και δίνει στο χρήστη μεγάλη ελευθερία σχετικά με τον καθορισμό σημείων μέτρησης, είναι περιοριστική αναφορικά με τις δυνατότητες επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων και της μορφοποίησης της εξόδου των προγραμμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ποιο εξελιγμένα προγράμματα σε γλώσσα D να αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από κώδικα κάποιας άλλης γλώσσας, για παράδειγμα Perl ή Python.

Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επεκτάσεων της γλώσσας D ώστε να επιτρέπει τουλάχιστο:

Ο κώδικας του Dtrace είναι ελεύθερα διαθέσιμος.

Πηγές