Υλοποίηση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων σε τρεις διαστάσεις (καταργήθηκε 2014)

O Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένας αρχαίος μηχανικός υπολογιστής αστρονομικών φαινομένων. Στόχος της εργασίας είναι η αυτοματοποιημένη κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού ιδεατού ψηφιακού αντιγράφου του υπολογιστή σε τρεις διαστάσεις. Ιδέες για τον τρόπο υλοποίησης μπορούν να αντληθούν από την υπάρχουσα προσομοίωση του υπολογιστή σε δύο διαστάσεις στο περιβάλλον Squeak EToys. Παραδοτέο της εργασίας είναι αρχείο στερεολιθογραφίας μορφότυπου STL για την κατασκευή των γραναζιών καθώς και οδηγίες συναρμολόγησής τους σε τρεις διαστάσεις. Η τοποθέτηση των γραναζιών πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατόν τον αρχαίο μηχανισμό. Ο σχεδιασμός των γραναζιών και οι οδηγίες συναρμολόγησης θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτόματα από λογισμικό που θα γραφεί για το σκοπό αυτό.

Βιβλιογραφία