Διαχείριση συγκρούσεων

Σε περίπτωση που σημειωθεί μια σύγκρουση υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: