Υλοποίηση ασφαλούς ομότιμου δικτύου για την ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικά με την δραστηριότητα κακόβουλου λογισμικού (καταργήθηκε 2003)

Η εργασία περιγράφεται στη σελίδα http://istlab.dmst.aueb.gr/~vbill/topic.htm