Δημοσιεύσεις

 
English

Περιεχόμενα

Μεταδεδομένα

Όλες οι δημοσιεύσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Ο δεσμός στον τίτλο μιας δημοσίευσης οδηγεί σε ένα τοπικό αντίγραφο (συχνά την αρχική μορφή του κειμένου που οδήγησε στην τελική δημοσίευση σύμφωνα με κανόνες αυτοαρχειοθέτησης). Ο δεσμός DOI οδηγεί στην επίσημη δημοσίευση μέσω του ιστότοπου του κάθε εκδότη.

Επίσης διαθέσιμα είναι τα παρακάτω:

ACM DL Author-ize service Για δημοσιεύσεις που έχουν εκδοθεί από την Association for Computing Machinery (ACM) μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στο επίσημο κείμενο της δημοσίευσης.

Αρχική σελίδα

Βιβλία: Μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Άρθρα σε περιοδικά με διαδικασία κρίσης

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Εισαγωγές αρχισυντάκτη και προσκεκλημένου εκδότη επιστημονικών περιοδικών

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Στήλες σε επιστημονικά περιοδικά

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Κεφάλαια βιβλίων

(Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων που δημοσιεύτηκαν με τη μορφή βιβλίου περιέχονται στην ενότητα «δημοσιεύσεις σε συνέδρια».)

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Βιβλιοκρισίες

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Άρθρα στο διεθνή τεχνικό τύπο και σε περιοδικά επιστημονικών ενώσεων (SIG)

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Άρθρα στον ελληνικό τεχνικό τύπο

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Πτυχιακές εργασίες και διατριβές

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Τεχνικές αναφορές

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Επιστολές

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Σημειώσεις μαθημάτων και φροντιστηρίων

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλιών

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Συνεισφορές σε βιβλία τρίτων

Αποσπάσματα της δουλειάς μου εμφανίζονται στα παρακάτω βιβλία:

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Creative Commons Licence