Ορισμός και λειτουργίες

Το λειτουργικό σύστημα (operating system) είναι το βασικό πρόγραμμα συστήματος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του υπολογιστή και θέτει τα θεμέλεια για τη λειτουργία των προγραμμάτων εφαρμογών.