Ασκήσεις

Άσκηση 9

  1. Οι δύο πρώτοι αριθμοί της ακολουθίας Fibonacci είναι 0 και 1. Κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Γράψτε τη συνάρτηση που επιστρέφει τον νοστό αριθμό Fibonacci. (Οι αριθμοί Fibonacci απαντώνται συχνά στη φύση π.χ. στον αριθμό πετάλων των λουλουδιών και στις σπείρες από τα κουκουνάρια και τις αχιβάδες).
  2. Γράψτε τη συνάρτηση (member list val) που επιστρέφει αληθές αν η τιμή val περιέχεται στη λίστα list.