Ενεργός αναμονή

Ορισμένοι τρόποι για την επίτευξη του αμοιβαίου αποκλεισμού είναι οι παρακάτω: Όλες οι παραπάνω λύσεις επιβάλουν στη διαδικασία που αναμένει να εκτελεί εντολές.