Το πρώτο πρόγραμμα σε C++

Το πρώτο πρόγραμμα σε C++ θα τυπώσει, όπως θα περίμενε κανείς, τις λέξεις hello, world:
#include <iostream.h>

main()
{
	cout << "hello, world\n";
}

Μεταγλώττιση

Στο περιβάλλον του εργαστηρίου (Windows NT, Visual C++) το πρόγραμμα πρέπει να έχει επίθεμα .cpp αντί για .c για να το αναγνωρίσει ο μεταγλωττιστής ως πρόγραμμα C++. Ο μεταγλωττιστής παραμένει ο ίδιος (cl).

Σε εγκαταστάσεις Linux το πρόγραμμα πρέπει να έχει επίθεμα .C. Για να μεταγλωττιστεί χρησιμοποιούμε την εντολή g++.